Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

Dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie – organu wydającego Prawo Wykonywania Zawodu farmaceutom oraz nadzorującego pracę aptek w województwie mazowieckim – zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy oficjalny serwis internetowy.

Klient: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
Zakres prac: projekt, wdrożenie

Dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie przygotowaliśmy nowy serwis internetowy w oparciu o WordPress. Do naszych zadań należało nie tylko zaprojektowanie, ale również wdrożenie serwisu na serwerze Klienta.

Ze względu na charakter działalności OIA poza częścią widoczną serwisu przygotowane zostały mechanizmy pozwalające członkom na dostęp do materiałów przeznaczonych tylko dla nich jak również przeznaczonych do grupy do jakiej należą (np. pracownicy aptek szpitalnych). Wprowadziliśmy możliwość dwukierunkowej wymiany dokumentów pomiędzy izbą a członkami, jak również możliwość opłacania składek on-line oraz sprawdzania aktualnego salda składek.

Dodatkowo dla administracji OIA umożliwiliśmy hurtowe dodawanie użytkowników serwisu (nowych członków izby), aktualizowania i weryfikacji danych dotychczasowych oraz zarządzania ich płatnościami.

Efektem jest serwis, który poza celem informacyjnym (jak to miało miejsce dotychczas) daje również możliwości dwukierunkowego kontaktu z użytkownikami.