Artesanias

Dla Artesanias – dystrybutora ręcznie wykonywanych torebek – przygotowaliśmy projekt strony internetowej oraz identyfikacji. Projekt ten też posłużył do stworzenia jednego ze szkoleń Eduweb dotyczących projektowania oraz wdrażania stron internetowych

Klient: Artesanias
Agencja: Eduweb
Zakres prac: projekt