Naczelna Izba Aptekarska

Dla Naczelnej Izby Aptekarskiej – organu nadzorującego Okręgowe Izby Aptekarskie w Polsce – przygotowaliśmy projekt oraz wdrożenie oficjalnego serwisu internetowego.

Klient: Naczelna Izba Aptekarska
Zakres prac: projekt, wdrożenie

Niejako przy okazji przygotowywania serwisu dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie – przygotowaliśmy również serwis dla Naczelnej Izby Aptekarskiej – organu nadzorującego wszystkie Izby Aptekarskie w kraju.

Poza dotychczasowymi możliwościami serwisu – aktualnie NIA otrzymała możliwość dwukierunkowej wymiany informacji pomiędzy NIA a Okręgowymi Izbami Aptekarskimi oraz członkami prezydium.